ספר טיולים - חנהל'ה רכלבסקי

סיפורי טיולים בעולם שנכתבו בחרוזים ע"י חנהל'ה רכלבסקי בשילוב עם צילומיה. 3 מסיפורי מסעותיה עם דודיק בעלה, הודפסו בספר לזכרה. שאר סיפורי הטיולים הוצאו בחוברת נוספת שנה לאחר מכן לרגל יום השנה השישי למותה.
 
botton_portfolio.png